احکام 613 گانه تورات
282 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » تابستان 1382 - شماره 18 » (24 صفحه - از 153 تا 176)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره بر طبق سنت حاخامی، تورات حاوی 613 فرمان (اعم از اوامر و نواهی) است. یک معلم فلسطینی به نام ربی سیملای (R. Simlai)چنین می‏گوید: «613 فرمان در سینا بر موسی وحی شد: 365 فرمان، برابر با تعداد روزهای سال شمسی، راجع به نواهی‏اند و 248 فرمان، برابر با تعداد اعضای بدن انسان، راجع به اوامر» (مکوت، 23ب). چنین احصایی، که ظاهرا مبتنی بر یک سنت باستانی است، در گفته‏های برخی از دانشمندان یهودی بروز کرد و در مکتب ربی عقیوا (R. Akiva) شکل گرفت و متجلی شد. در بسیاری از آثار و مکتوبات یهودی این احکام را یکایک بر شمرده‏اند، اما بیشترْ براساس یکی از چهار فهرست زیر آنها را احصا کرده‏اند: 1. در فهرست‏های نخستین، این احکام را صرفا به دو دسته اوامر و نواهی تقسیم کرده‏اند، بدون اینکه توجه چندانی به طبقه‏بندی درونی داشته باشند. 2. تقسیم سه‏گانه احکام به‏اوامر، نواهی وپاراشیوت )Parashiyyot(؛ بخش سوم شامل احکامی است که راجع به اجتماع‏اند و نه افراد، مانند اختصاص دادن شهرها به کاهنان، وبنای معبد. 3. طبقه‏بندی احکام زیر عناوین ده‏گانه ده فرمان. 4. طبقه‏بندی مستقل و منطقی دو فهرست از واجبات و محرمات. این شیوه ابن میمون و پیروان مکتب اوست. در این نوشته فهرست احکام 613گانه را، بنابر شمارش ابن میمون، نقل می‏کنیم. یادآوری این نکته لازم است که ارجاعات این احکام به کتاب مقدس براساس.....
آدرس اینترنتی