فلسفه ی هنر و جایگاه هنرمند در جامعه ی ما
33 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ » زمستان 1382 - شماره 50 » (6 صفحه - از 64 تا 69)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی