عدالت کیفری در آیین یهود
33 بازدید
ناشر: مرکز مطالعات ادیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی